ONKOLOJİ NEDİR?

adaonkoloji-images-20
 
adaonkoloji-images-17
 
adaonkoloji-3-
Kanser, hastalığı vücudumuzdaki bazı hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşur. Çeşitli kanıtsal veya çevresel faktörlere bağlı olarak hücrelerin genetik yapısı bozulur ve kanserleşme başlar.

Bu oluşan yapılar kişinin sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiyorsa bening yani iyi huylu olarak adlandırılırken kişinin sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkiliyorsa maling yani kötü huylu olarak ifade edilmektedir.

Onkoloji kanser tanı teşhis ve tedavisi ile ilgilenir. Onkoloji genel bir bilim dalıdır ve alt gruplar halinde kanser hastalarına hizmet verir. Onkoloji alanında hizmet eden uzmanlaşmış hekimlere onkolog denir.20130925_094659

Jinekolojik onkoloji: Kadın üreme organlarında meydana gelen kanser hastalıklarının tanı ve teşhis ve tedavisi ile ilgilenir.
Medikal onkoloji: Kanser tedavisinde uygulanan ilaç yani kemoterapi tedavisi ile ilgilenen onkoloji birimidir. Kemoterapi tedavisi ile ilgilenen hekimlere medikal onkolog denir.
Pediatrik onkoloji: Çocuklarda oluşan kanser tedavisi ile onkoloji birimidir.
Radyasyon onkolojisi: Kanser tedavisindeki yöntemlerden birii olan radyoterapi konusunda uzmanlaşılan alan.
Cerrahi Onkoloji: Biyopsi işlemi ve tümörün çıkartılmasıiçin yapılan ameliyatları içeren onkoloji alanı.

Tümör Sınıflandırması
Malign kanserlerde klinik seyri tanımlamak için kullanılan ve tedavi şeklinde belirleyici grad (derece) ve evreleme sistemi kullanılır.

Derecelendirme (Grade)

Bunlardan ilki olan ve tümör hücrelerinde gözlenen anaplazinin derecesine göre yapılan derecelendirmede puanlama 0-4 arasında değişir.

Grade 0 (GX)20130925_101840
Grade 1 (G1): İyi diferansiye (düşük dereceli)
Grade 2 (G2): orta derecede diferansiye (orta dereceli)
Grade 3 (G3): kötü diferansiye (yüksek dereceli)
Grade 4 (G4): diferansiye olmamış (yüksek dereceli)

Evrelendirme (Grade)

Evrelendirme, klinik seyrin tanımlanmasında kullanılan ikinci sınıflandırma olup tümörün büyüklüğü ve vücudta yayılım yapıp yapmadığı değerlendirir.TNM bu amaçla kullanılan en yaygın sistemdir. Bu sistemde; tümör boyutu (T), lenf bezi tutulumu (N) ve metastaz (M) durumu değerlendirlir.

Primer Tümör (T)
TX: primer tümörün değerlendirilememesi durumu
T0: primer tümör kanıtı olmaması
Tis: insitu kanser (komşu dokulara yayılma olmadan hücresel değişim gözlenmesi – preinvaziv kanser)
T1, T2, T3, T4: primer tümörün büyüklüğü ve/veya genişliği

Bölgesel Lenf Nodları (N)

NX: regional lenf düğümlerinin değerlendirilememesi durumu
N0: bölgesel lenf nodu tutulumu bulunmaması
N1, N2, N3: bölgesel lenf nodu tutulumu (tutulan lenf nodu sayısı ve/veya yayılma alanı

Uzak Metastaz (M)

MX: uzak metastazın değerlendirilememesi durumu
M0: uzak metastaz bulunmaması
M1: Uzak metastaz saptanması